MISIJA I CILJEVI

Misija
Udruge Svijet reciklaže 3 r

 Ostvarenje ekoloških, ekonomskih i socijalnih dobrobiti za društvenu zajednicu, podupiranjem razvoja 3r sustava (smanjivanja, oporabe i recikliranja) upravljanja tekstilnim otpadom, informiranjem, edukacijom, promicanjem i popularizacijom.

Vizija
Udruge Svijet reciklaže - 3r

Ostvariti reciklažnu shemu održivog načina upravljanja tekstilnim otpadom na području Republike Hrvatske gradeći međusobno povjerenje i partnerski odnos sa svim dionicima na opću dobrobit društva.

Ciljevi udruge su:
- uspostava, promicanje i populariziranje 3r sustava smanjivanja, ponovne uporabe i recikliranja kao održivog načina upravljanja tekstilnim otpadom
- stvaranje pozitivnih stavova o riješenjima sustava 3r
- promicanje urbane ekologije
- promicanje i upoznavanje javnosti s ekološkim, ekonomskim dobrobitima 3 r sustava upravljanja tekstilnim otpadom i potencijalima reciklaže za društvenu zajednicu lokalno i globalno