16. svi 2010.

ODRŽIVOST -životni ciklus odjeće


Životni ciklus svakog odjevnog predmeta sastoji se od nekoliko faza.

Postoje socijalni, ekološki i ekonomski utjecaji tijekom svake faze tog ciklusa.

Istraživanja pokazuju da energija koja je utrošena u fazi " upotrebe" odjeće zasjenjuje sve ostale faze ciklusa. Zato naćinom na koji održavamo našu odjeću možemo znatno doprinjeti smanjenju štetnih utjecaja.

Faze životnog ciklusa odjevnog predmeta:
  • Materijal - pesticidi za pamuk, upotreba vode, genetska modifikacija, fer uvijeti i cijene za proizvođaće, odnos prema životinjama, upotreba nafte za proizvodnju sintetike
  • Proizvodnja tkanine i odjeće - upotreba kemikalija, vode, zbrinjavanje otpada i uvijeti rada
  • Maloprodaja - uvjeti rada i nadnice,odnos prema dobavljaćima, upotreba energije, pakiranje
  • Upotreba - deterđenti, upotreba energije kod pranja, sušenja i peglanja
  • Odlaganje - mjesto na odlagalištima

Prijevoz - emisija CO2- otpad- razgradnja
2 komentara:

NELA kaže...

Čestitam na Udruzi i ideji! :-)
Nelica

NELA kaže...

Naći ćeš me ovdje
http://nelinagustirna.blog.hr/