29. kol 2011.

VLAK BEZ VOZNOG REDA

TRAŽI SE KORISNIK, OPORABITELJ ILI RECIKLATOR


PONOVNO KORIŠTENJE - svaki postupak kojim  nekome neuporabljivo postaje istom i/ili drugom uporabljivo ( RECIKLIST 90/60/90)

OPORABA - svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe (ZAKON O OTPADU  NN 178/04; 111/06; 60/08)

RECIKLIRANJE je ponovna uporaba otpada u proizvodnom procesu osim uporabe otpada u energetskom procesu ( ZAKON O OTPADU NN 178/04; 111/06; 60/08)

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.
393 KG    KOLIČINA OTPADA PO STANOVNIKU 2009.
8% UDIO TEKSTILNOG OTPADA = 31,44 KG PO STANOVNIKU

ZAGREB (CCA 830 000 stanovnika)    26 000 TONA (dvadeset i šest tisuća tona)
SPLIT (CCA 179 000 stanovnika)           5 600 TONA
RIJEKA (cca 127 000 stanovnika)           4 000 TONA
Ako  26 000 (26tisuća)  zagrebačkih tona stavimo u teretne vagone (66 tona), trebat će nam 364 vagona. Kompzija vlaka 364 od Trga bana Jelačića do Černomerca  (Ilica 5,5 km). Veliki vlak koji počinje na Trgu a završava na Černomercu, sadržaj kojeg završava na odlagalištu otpada. Najbliže odlagalište Jakuševac.

90% može biti ponovno korišteno, oporabljeno i reciklirano.
Nema komentara: